Nadzór budowlany jako nowy wymóg BHP

  • Nadzór inwestorski powiązany jest z ogólną kontrolą prac budowlanych z wyszczególnieniem sytuacji realizacji trudnych projektów wdrażanych w życie. Nadzór inwestorski może być sprawowany na życzenie samego inwestora, który pragnie, aby szereg prac związanych z powstawaniem budynków odbywał się według ustanowionych zasad, poprawności oraz wedle zaleceń i ściśle z projektami.

    Dotyczy to każdej sytuacji!

    Dotyczy również sytuacji, kiedy wysyłana jest odpowiedni organ, na plan budowy osoba, która sprawdza szereg regulowanych prawnie spraw podjętych przez danego inwestora. Nadzór inwestorski obejmuje również wydanie pozwolenia na budowę, kontrolowaniem rozliczeń związanych z budową, jak również sprawdzaniem i oddawaniem robót budowlanych.